Knowledge, Skill, and Thinking

    แต่ก่อนเรามักบ่นว่าถ้าเลือกได้ไม่ควรจะเรียนชีววิทยาเพราะมันได้แต่ปัญญาที่ได้จากการฟังการอ่านจัดจำแนกตามปัญญาในพุทธศาสนา(ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วปัญญาในทางพุทธหมายความได้ว่าความสามารถในการเห็นตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์แต่ในที่นี่ขอหยวนๆเป็นนิยามที่อ่อนกว่าคือการเห็นตามความเป็นจริง-การเขียน map ของ territory ที่ถูกต้อง) ไม่ได้ปัญญาจากการคิด,จินตนาการ แต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกว่าทำไมเราบอกว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,ทฤษฎีข้อมูล, และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะความน่าจะเป็นและโมเดลลิ่ง จะเหมาะสมที่จะทำให้เข้าใจชีวิต, กระบวนการ, ปัญญามากกว่าเข้าใจเพียงแค่ในระดับรู้จักหน้าตาสปีชีส์,กลไกทางพันธุกรรม,โมเลกุลหรือเมตาบอลิซึม โดยเฉพาะมีน้องคนหนึ่งงงว่าชีวะกับคอมมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ตอนนั้นเราก็ตอบไม่ทันว่าอะไรที่ทำให้ดูไม่เกี่ยวกัน มันก็คือความรู้ที่สอน ,และทักษะที่ฝึกฝนในสองสาขาวิชานี้เอง ถึงแม้ว่ากระบวนการคิดจากคอมและคณิตศาสตร์จะให้ความกระจ่างแก่การเข้าใจระบบทางชีววิทยาและวิวัฒนาการมากกว่าการเรียนชีวะทั่วๆไป

    การพิจารณาว่าจะเรียนอะไรเราควรดูความเหมาะสมต่างๆและดูว่าเราต้องการอะไร ความรู้, ทักษะ, หรือกระบวนการคิด ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ บางเรื่องแค่รู้หรือไม่รู้ก็มีผลตามมาได้หลายอย่าง แต่วิชาที่ป้อนความรู้อย่างเดียวทำให้เราไม่มีประสบการณ์ในการหาความรู้เอง ในการเลือกว่าความรู้อะไรสำคัญไม่สำคัญ มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ และวิธีการในการที่จะได้มาซึ่งความรู้ ต่อมาการเรียนขั้นตอนการทำแล็บหรือการลองใช้วิธีแก้โจทย์ที่นักคณิตศาสตร์ประดิษฐ์ประดอยมาให้แล้ว(ก็คือทำแบบเหมือน algorithm-ไม่ต้องทำนอกคำสั่ง)  ก็เป็นทักษะ ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาวิชาอย่างมาก ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็มีเยอะ แต่วิชาที่ทำให้เราได้พัฒนากระบวนการคิดซึ่งนำไปสู่คำตอบหรือซึ่งเราน้อมเข้าสู่ตัวได้มีประโยชน์เสมอเพราะวิธีคิดวิธีมองโลกหลายๆวิธีจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน และประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราต้องการจากการเรียนวิชาการ(academic-มักหมายถึงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันทั่วไป)ก็คือการได้มองเห็นสิ่งแปลกๆให้เป็นธรรมดาและมองเห็นสิ่งธรรมดาๆให้เป็นเรื่องแปลก ซึ่งสุดท้ายก็จะทำให้เห็นความจริงตามที่มันเป็นได้ง่ายขึ้น ถ้าคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกเป็นสิ่งแปลกก็ไม่มีอะไรแปลกกว่าอะไรหรือถ้าคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกเป็นสิ่งธรรมดาก็ธรรมดาเหมือนกันหมด แต่ว่าทุกคนที่ผ่านการศึกษาแล้วจะได้สิ่งนี้ติดตัวออกมาหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

Advertisements

About Ninnat Dangniam

นักเรียน, นักเขียน, นักวาด
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Knowledge, Skill, and Thinking

  1. Pingback: Ninnat FAQs 2011 « A Diary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s